قالب وبلاگ
دانشگاه جامع علمی کاربردی - کیاکلا
وبلاگ اطلاع رسانی کلاس های امین علی نژاد در دانشگاه علمی کاربردی سرای کیفیت اندیشان نوآور کیاکلا 
وبلاگ امین علی نژاد

امين علي ن‍ژاد

عضو هيأت علمي دانشگاه جامع علمي كاربردي

كارشناسي مهندسي صنايع - دانشگاه علم و صنعت ايران - واحد بهشهر
كارشناسي ارشد مديريت اجرايي - دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران